Actueel:

Project 30 woning aan oosterreeweg schiermonnikoog

Schiermonnikoog is verkozen tot de mooiste plek van Nederland. Er worden dan ook veel vakantiehuizen gebouwd. Het weerwoord tegen deze ver-elitisering was de opgave dertig sociale woningen te bouwen. Om te zorgen dat deze woningen zorgvuldig in het Nationaal Park Schiermonnikoog met haar fragiele ecosysteem en pittoreske dorp zouden passen is een uitgebreide analyse naar de kwaliteiten van het eiland gedaan. De geschikte uitbreidingslocatie die uit het onderzoek naar voren kwam, was de Oosterreeweg. Door de benoeming van de kwaliteiten kon een ontwerp ontstaan dat stedenbouwkundig en architectonisch karakter paste bij het eiland.

De achterommetjes, de groene heggen en de, op de 'commandeurs'woning gebaseerde, huizen zorgen ervoor dat de wijk heel Schiers oogt. De ambitie van het eiland om over enkele jaren autarkisch qua energiebehoefte te zijn, komt in de techniek en het energiesysteem van de woningen terug. Bouwen op een eiland vergt sowieso anders en slimmer denken van het ontwerpteam. Het aanleggen van civiele voorzieningen is niet vanzelfsprekend, het aanvoeren van materiaal is duur, het bouwen verstoort de natuur en omgeving.

Alle partijen hebben daarom vanaf de start met elkaar om de tafel gezeten. De gezamenlijke doelen, de investeringen en het doorzettingsvermogen hebben tot een positief en daadkrachtig team geleid. Er werden slimme oplossingen bedacht zoals de tijdwinst van ongeveer een jaar die ontstond door een wijzigings- in plaats van een nieuw bestemmingsplan-procedure te starten. Door gedurende het hele proces te sturen, de lokale bevolking erbij te betrekken en te zorgen dat de ambities van woningbouwvereniging WoonFriesland en de gemeente overeind bleven heeft een kwalitatief hoogwaardig project kunnen ontstaan dat zich buitengewoon zorgvuldig voegt in zijn omgeving. Een bijzonder project met 'sociaal exclusieve' woningen.

 

Melle Grietjespad 7
9166 LT Schiermonnikoog

 
Tel: 0519 53 17 62
Fax: 0519 53 10 15


E-mail: info@bouwenopschier.nl       Werkplaats - Winkel
  Noorderstreek 26, 9166 NR


                Kantoor
 Melle Grietjespad 7, 9166 LT

 

 

 

 


Butendykswei 2 , 9132 LN
Engwierum

Tel: 0511 - 40 82 72
Fax: 0511- 40 85 55

E-mail: info@dijkstradegraaf.nl

 

     Werkplaats - Kantoor
  Butendykswei 2, 9132 LN

 

Aangesloten bij:

klantgericht en
vakkundig personeel

Veelzijdigheid en betrokkenheid is eveneens kenmerkend voor ons personeel Stuk voor stuk vaklieden, die klant-gericht betrokken bij hun vak, streven naar kwaliteit.Daarom leveren we kwaliteit die u van een betrouwbaar bouwbedrijf verwacht en krijgen we weinig klachten achteraf. Dit en een nog steeds groeiend klantenbestand is een bevestiging dat Bouwbedrijf R. Dijkstra BV vakwerk levert, in alle disciplines tegen reële kosten.

Kwaliteit verdient
de hoogste prioriteit

Ervaring heeft ons geleerd dat je als bedrijf continu moet werken aan het verbeteren van kwaliteit, want kwaliteit verdient bij ons de hoogste prioriteit.

Verbetering door ons lidmaatschap van Bouwend Nederland geeft opdrachtgevers zekerheid dat wij aan de vestigingseisen en aan de wettelijke eisen van vakmanschap en veiligheid voldoen.
 
Een verbetering door ons lidmaatschap van de Stichting Bouwgarant.
De stichting voorziet in een garantie-regeling voor met name particuliere opdrachtgevers. U heeft dan de zekerheid van een geslaagd bouwproject. Ook verbetering doordat wij veel waarde hechten aan de persoonlijke begeleiding van onze klanten. We werken daarom met vaste aanspreekpunten en deze klantgerichtheid wordt zeer op prijs gesteld.